rzecznik patentowy mgr Mariola Mgłosiek-Pluta

rzecznik patentowy
mgr Mariola Mgłosiek-Pluta

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Pełny zakres usług.
Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: biologia, farmacja, biomedycyna, mechanika.

Rzecznik patentowy od 2016 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 3460.

Telefon kontaktowy: +48 602 755 318