rzecznik patentowy mgr inż. Maciej Bocheński

rzecznik patentowy
mgr inż. Maciej Bocheński

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Pełny zakres usług.
Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, mechanika.
Rzecznik patentowy od 2016 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 3461.
Telefon kontaktowy: +48 608 636 822