rzecznik patentowy mgr inż. Jerzy Woźnicki

rzecznik patentowy
mgr inż. Jerzy Woźnicki

Polski rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwent Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie (mechaniczna technologia drewna). Studia podyplomowe: Politechnika Warszawska – INES (ergonomia), Uniwersytet Warszawski (zarządzanie).
Pełny zakres usług.
Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: konstrukcje, technologie, mechanika.
Rzecznik patentowy od 1989 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 2688.
Telefon kontaktowy: +48 606 760 520