rzecznik patentowy dr inż. Grażyna Padée

rzecznik patentowy
dr inż. Grażyna Padée

Polski rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania.
Pełny zakres usług.
Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, farmacja, biotechnologia, mechanika.
Rzecznik patentowy od 1989 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 2741
.
Telefon kontaktowy: +48 602 633 446