Rzecznicy

rzecznik patentowy
dr inż. Grażyna Padée

Polski rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Pełny zakres usług. Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO. Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, farmacja, biotechnologia, mechanika. Rzecznik patentowy od 1989…Czytaj wiecej

rzecznik patentowy
mgr inż. Joanna Bocheńska

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Przewodnicząca Komisji Aplikacji dla kandydatów na rzeczników patentowych, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na rzeczników Patentowych. Pełny zakres usług. Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.…Czytaj wiecej

rzecznik patentowy
mgr Mariola Mgłosiek-Pluta

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 
Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Pełny zakres usług. Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO. Specjalizacja w zakresie patentów: biologia, farmacja, biomedycyna, mechanika.
 Rzecznik patentowy od 2016 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 3460.
 Telefon kontaktowy:…Czytaj wiecej

rzecznik patentowy
mgr inż. Maciej Bocheński

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełny zakres usług. Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO. Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, mechanika. Rzecznik patentowy od 2016 roku, wpis na liście rzeczników…Czytaj wiecej